Перейти к основному содержанию
Home
Mail
Home
Mail

Kvalifikācijas eksāmens

Teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude aģenta asistenta un aģenta sertifikāta saņemšanai notiks 2023.gada 30. augusta plkst. 13:00 Elizabetes ielā 21A, Rīga.