Перейти к основному содержанию

elanida

Home
Mail
Home
Mail

elanida

RĪGAS DZĪVOKĻU TIRGUS – FEBRUĀRIS '22 UN 2021. GADA KOPSAVILKUMS

Saskaņā ar CENU BANKAS sagatavoto pārskatu:

 
1.Decembrī darījumu skaits bija vēl lielāks nekā augustā, kad tika sasniegts pēdējo gadu viena mēneša darījumu rekords.
Par 2021. gadu kopumā.
1.Kopumā 2021. gadā notika vairāk darījumu nekā 2020. un 2019. gadā, nebija vērojami strauji kritumi, kā tas bija 2020. gada maijā (kritums darījuma skaita ziņā vērojams tikai jaunbūvēm pirmreizējā tirgū ārpus C+).
2.Sēriju ārpus C+ vidējā kvadrātmetra cena 2021. gadā pieauga par 8%, kamēr kopējā darījumu summa pieauga par 6%.
3.2021. gadā notika 33 darījumi, kuru summa bija vismaz 500 tūkst. eiro (trešdaļa pārdevumu notika Strēlnieku ielā); seši no tiem bija 900 tūkst.-1,3 milj. eiro robežās. 2020. gadā reģistrēti 18 darījumi, kuru vērtība bija vismaz 500 tūkst. eiro.
4.Visvairāk (16%) jauno projektu pārdevumu (neatkarīgi no veida) notika Centrā ar vidējo cenu 2 850 EUR/m2. Populārākie projekti bija Lāčplēsa 24, Blaumaņa 9A un Magdalēna. Otra populārākā apkaime bija Maskavas forštate (10%) ar vidējo cenu 1 830 EUR/m2, kur vairāk nekā pusi (60%) pārdevumu veidoja BonavasKrasta kvartāls.
5.Sludinājumu pārdošanas cenu indekss (salīdzinot ar 2019. gada oktobra datiem) 2021. gadā visās kategorijās bija augstāks un augošs, kamēr īres sludinājumiem tas saglabājās zemāks un ar mainīgu tendenci.
 
Atgādinām, ka cenas iepriekšējos periodos var mainīties, ja aktuālajā periodā tiek reģistrēti darījumi no iepriekšējiem periodiem.

FEBRUĀRIS '22 UN 2021. GADA KOPSAVILKUMS