Перейти к основному содержанию

elanida

Home
Mail
Home
Mail

elanida

Kvalifikācijas eksāmens

Teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude aģenta asistenta un aģenta sertifikāta saņemšanai notiks 2020.gada 04.februārī.