Перейти к основному содержанию

elanida

Home
Mail
Home
Mail

elanida

Kvalifikācijas eksāmens

Teorētisko zināšanu pārbaude aģenta asistenta un  profesionālo prasmju pārbaude aģenta sertifikāta saņemšanai notiks 2019.gada 06.februārī.