Компания
InSign
Специализация
Dzīvojamais fonds
Īre
Регион деятельности
Rīga
Rīgas rajons
Опыт
В отраслe от 2010 года
Oбразование
Bakalaura grāds Biznesa psiholoģijā
Об агенте

Mana prioritāte - ir apmierināti un pateicīgi klienti, kas man sniedz lielu prieku par padarīto darbu, kā arī dod spēku augt un attīstīties.