Pārlekt uz galveno saturu

elanida

Home
Mail
Home
Mail

elanida

Fiktīvu īres līgumu problemātika

Fiktīvu īres līgumu problemātika
Afiša_1
-
Skanstes iela 12, Rīga
Cena
0 - 50 eur

Viens no nepārtraukti aktuālākajiem problēmu jautājumiem piedziņas vēršanā uz nekustamo īpašumu un zvērinātu tiesu izpildītāju rīkotajās nekustamo īpašumu piespiedu izsolēs ir fiktīvie īres līgumi, kas tiek slēgti, nolūkā kavēt jaunā īpašnieka (ieguvēja) ievešanos nekustamā īpašuma valdījumā. Šādu iespēju rada likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 8. panta pirmajā teikumā ietvertā tiesību norma, kas nosaka principu – pirkums nelauž īri. Satversmes tiesa savā spriedumā lietā Nr. 2013-17-01 ir secinājusi, ka šī norma atbilst LR Satversmes 105. pantam. Tajā pašā laikā praksē gan hipotēkas kreditori, gan nekustamo īpašumu jaunie ieguvēji cieš zaudējumus, jo fiktīvs īres līgums ir apgrūtinājums, kas neļauj īpašumu izmantot atbilstoši tā iegādes mērķim, kā arī ievērojami samazina īpašuma tirgus vērtību.

Seminārā interesantā un aizraujošā veidā tiks skaidrota fiktīvu īres līgumu problemātika, analizēta aktuālā tiesu prakse, kā arī pievērsta uzmanība Dzīvojamo telpu īres likumprojektam.

Programmā:

 1. Fiktīvu īres līgumu vēsture
 2. Piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu
 3. Ievešanās nekustamā īpašuma valdījumā
 4. Fiktīvu īres līgumu krimināltiesiskais aspekts
 5. Tiesu prakse fiktīvu īres līgumu lietās
  1. Līgumu atzīšana par spēkā neesošiem
  2. Zaudējumu piedziņa
 6. Dzīvojamo telpu īres likumprojekts
 7. Atbildes uz jautājumiem

Kluba spīkers: Zvērināts advokāts Dr. iur. Rolands Neilands

Semināra vadītājam ir vairāk kā 15 gadu pieredze banku, finanšu un nekustamo īpašumu jomā, gan darījumu slēgšanā, gan sarežģītos tiesvedību un maksātnespējas procesos; publicēti daudzi vispārizglītojošie, zinātniskie, kā arī akadēmiskie raksti par hipotēkas institūtu, galvojuma institūtu, parādu piedziņu, reālnastām, zemes piespiedu nomu, īres tiesiskajām attiecībām un kopīpašumu; plaša semināru un lekciju pasniegšanas pieredze universitātēs, Funditus mācību centrā, bankās, advokātu birojos un juristu profesionālajās organizācijās

Dalības nosacījumi klubā: LANĪDA biedriem – fiziskām personām BEZMAKSAS, iepriekš piesakoties. LANĪDA asociēto kompāniju darbiniekiem 20 Eur. Viesiem, kas nav LANĪDA biedri – 50 Eur.

Piesakies uz kārtējo tikšanos 16.martā plkst.14.00-17.00, aizpildot anketu! Vietu skaits – 35.

Pasākuma tips: Profesionāļu klubs