Pārlekt uz galveno saturu
Home
Mail
Home
Mail

Kā kļūt par biedru

LANĪDA ir vienmēr atvērta profesionāļiem, kas vēlas strādāt godīgi un ievērot savā darbā Ētikas kodeksu un Prakses standartu. Par LANĪDA biedru var kļūt tikai tās juridiskās vai fiziskās personas, kuru pamatdarbība ir saistīta ar darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem un kuriem ir pieredze šajā jomā.

Fiziskās personas

Pretendentam, kurš vēlas iegūt asociācijas LANĪDA biedra statusu, ir jāiesniedz Biedru lietu komitejā šādi dokumenti: 

 1. Iesniegums;
 2. Biedra reģistrācijas anketa;
 3. Biedra maksas nolikums un rekvizīti rēķina izstādīšanai;
 4. Rekomendācija no LANĪDA biedra;
 5. Biedra profila izveidei LANĪDA mājaslapā nepieciešamā informācija;
 6. Lietišķa stila profila bilde (jpg vai png formātā).

Juridiskās personas

Lai kompānija vai organizācija varētu iegūt asociētā biedra statusu, tai ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

 1. Jabūt vismaz 2 gadu reģistrācijai LR Uzņēmumu reģistrā;
 2. Viena fiziska persona (kompānijas vadība vai darbinieks) ir LANĪDA biedrs (sertificēts aģents vai aģenta asistents, vai biedrs).
 3. Ir iesniegta nepieciešamā dokumentācija

Juridiskai personai ir jāiesniedz Biedru lietu komitejā šādi dokumenti: 

 1. Reģistrācijas anketa;
 2. Pēdējā gada laikā veikto īss darījumu apraksts;
 3. Biedra maksas nolikums;
 4. Asocietā biedra profila izveidei nepieciešamā informācija LANĪDA mājaslapā;
 5. Kompānijas logo (png vai jpg formātā).

Asociētā biedra ieguvumi:

 • Biedra profils LANĪDA mājaslapā – skat. piemēru:

Biedrs fiz.pers.:https://www.lanida.lv/index.php/lv/biedri/fiziskas-personas
Biedrs juridiska pers.: https://www.lanida.lv/index.php/lv/biedri/juridiskas-personas

 • Komunikācijas un sadarbības iespējas ar LANĪDA biedriem, kā arī pārējiem NĪ tirgus pārstāvjiem
 • Biznesa kontaktu veidošana Latvijas un starptautiskā līmenī
 • Jaunākās NĪ nozares ziņas un aktualitātes
 • Semināri, konferences, profesionāļu pasākumi utt.
 • Biedru atlaides LANĪDA un asociācijas sadarbības partneru pasākumos
 • Strīdu izskatīšana LANĪDA biedru starpā
 • Dalība valsts pārvaldes institūciju darbībā
 • Asociācijas biedri kā garants uzticībai un stabilitātei sabiedrības acīs