Pārlekt uz galveno saturu
Home
Mail
Home
Mail

Vadlīnijas Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai NĪ komersantiem

No š.g. 25.maija Latvijā un pārējā ES tika piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas ieviesīs vērienīgas pārmaiņas personas datu lietošanā, uzglabāšanā un apstrādē. Lai sekmētu sertificēto aģentu izpratni un veicinātu likumīgu darbību personas datu aizsardzības jomā, asociācija LANĪDA sadarbībā ar kompāniju Eversheds Sutherland Bitāns ir izstrādājusi ieteikumus, jeb vadlīnijas, Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai komersantiem, kas nodarbojas ar starpnieka pakalpojumiem darījumos ar NĪ (starpniecība nekustamā īpašuma izīrēšanā, iznomāšanā, pirkšanā vai atsavināšanā).

2018.gada septembrī Ieteikumu Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai NĪ komersantiem gala variants tika saskaņots ar Datu valsts inspekciju un tagad sertificēti aģenti var to izmantot savā ikdienas darbā.

Uzsveram, ka šī vadlīniju nepieciešamība ir ārkārtīgi svarīga un augstāk minētā informācija nedrīkst palikt bez ievērības!

Pievērsiet uzmanību:

Atkarībā no pieļautā pārkāpuma, kas tiks saistīts ar regulas neievērošanu -  sodu apmēri ir šādi:

  • 10 milj.eiro vai 2% no uzņēmuma iepriekšējā gada apgrozījuma atkarībā no tā, kuras summas apmērs ir lielāks
  • 20 milj.eiro vai 4% no uzņēmuma iepriekšējā gada apgrozījuma atkarībā no tā, kuras summas apmērs ir lielāks