Pārlekt uz galveno saturu
Home
Mail
Home
Mail

Par nekustamā īpašuma darījumu starpnieku uzraudzības 1. pusgada rezultātiem

z

Ekonomikas ministrija apkopojusi nekustamā īpašuma darījumu starpnieku (mākleru) š.g. 1. pusgada uzraudzības rezultātus, secinot, ka lielākā daļa mākleru, kuri ir reģistrējušies nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā, godprātīgi ievēro normatīvajā regulējumā noteiktos pienākumus – ir apdrošinājuši savu civilo aizsardzību, kā arī noteiktajos termiņos cēluši kvalifikāciju, tā apliecinot savu profesionalitāti un godprātīgu attieksmi pret klientiem, citiem nozares komersantiem un valsti.

Uz š.g. 1. jūlijunekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā kopumā reģistrēti 775 starpnieki; t.sk. laika posmā no š.g. 1. janvāra līdz 1. jūlijam tika reģistrēti jauni 120 starpnieki. Laika posmā no š.g. 1. janvāra līdz 1. jūlijam no reģistra ir izslēgti 70 starpnieki, t.sk.:

  • 40 izslēgti, pamatojoties uz pašu starpnieku iesniegumiem;
  • 2 starpnieki izbeiguši nekustamā īpašuma darījumu starpniecības saimniecisko darbību;
  • 2 starpnieki likvidēti;
  • 26 starpnieki ir izslēgti, jo nav celta kvalifikācija.

Lai atkārtoti reģistrētos nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā, starpniekam jāiesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegums, apdrošināšanas polise, dokumenti par kvalifikācijas celšanas pasākumu izpildi, kā arī jāveic reģistrācijas maksa.

Ekonomikas ministrija atgādina, ka par nelikumīgu pakalpojumu sniegšanu (t.i. bez reģistrācijas nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā) nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem Valsts ieņēmumu dienests var piemērot administratīvo sodu – brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskai personai līdz 500 EUR, savukārt juridiskai personai līdz 8000 EUR.

Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas (LANĪDA) valdes priekšsēdētājsAigars Šmits uzsver: "LANĪDA iestājas par sakārtotu nozari, kas darbojas uz tiesiskiem pamatiem un augsti profesionālu kompāniju darbību, kas nodrošina  klientiem drošus darījumus un ētisku saskarsmes kultūru. Mums rūp godīga konkurence, caurspīdīgi darījumi un samaksāti nodokļi valsts budžetā. Starpnieku reģistra dati liecina, ka asociācijas sadarbība ar likumdevēju un Ekonomikas ministriju beidzot devusi taustāmu rezultātu nozares sakārtošanā. Ar jaunajiem Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku likuma grozījumiem ir sācies jauns ceļa posms nelegālo mākleru darbības ierobežošanā, kas ļaus piemērot soda sankcijas tiem darboņiem, kuri līdz šim ignorējuši likumdošanas prasības. Varu apsolīt - šis ir sākums. Nekustamo īpašumu darījumu nozarei ir jāiziet no "ēnas zonas", starpniekiem jākļūst par cienījamu profesiju, bet darījumu dalībniekiem - par uzticamiem partneriem, nevis pretiniekiem."

Kā informējām iepriekš, šogad līdz ar grozījumiem Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā pastiprinātas prasības nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbībai Latvijā, nodrošinot efektīvāku šo personu profesionālās darbības uzraudzību, sekmējot stabilu, drošu un uzticamu starpniecības pakalpojumu sniegšanu, kā arī sekmējot ēnu ekonomikas mazināšanos nozarē.

Līdz ar grozījumiem likumā noteikts papildu mehānisms to nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības ierobežošanai, kuri kalendārā gadā nav cēluši kvalifikāciju. Likumā iekļauta norma, ka gadījumā, ja nekustamā īpašuma darījumu starpnieks nav izpildījis kvalifikācijas celšanas prasības, tad nekustamā īpašuma darījumu starpniekam pēc izslēgšanas no nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistra būs iespēja tikt atjaunotam reģistrā, ja tiks izpildītas prasības attiecībā uz kvalifikācijas celšanas pasākumu.

Likums papildināts arī ar normu, kura uzliek pienākumu nekustamā īpašuma darījumu starpniekam veikt kvalifikācijas celšanas pasākumu, ja izslēgšana no nekustamā īpašuma darījuma starpnieku reģistra ir bijusi uz nekustamā īpašuma darījumu starpnieka iesnieguma pamata,  paredzot, ka kvalifikācijas pasākums ir jāveic, ja nekustamā īpašuma darījumu starpnieks atkārtoti vēlas reģistrēties nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā.

Atgādinām, ka arī iepriekš spēkā esošās likuma normas paredzēja, ka nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem jābūt iekļautiem nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā un ik gadus jāpiedalās kvalifikācijas celšanas pasākumos. Ja nekustamā īpašuma darījumu starpnieks nebija cēlis savu kvalifikāciju, esošais regulējums noteica nekustamā īpašuma darījumu starpnieku izslēgt no nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistra. Vienlaikus regulējumā nebija ietverta prasība celt kvalifikāciju, ja pēc izslēgšanas nekustamā īpašuma darījumu starpnieks vēlas reģistrēties atkārtoti. Līdz ar to bija izveidojusies situācija, ka nereti nekustamā īpašuma darījumu starpnieki apzināti neievēroja likumā ietverto prasību par kvalifikācijas celšanas pasākumu apmeklēšanu.

Kā zināms, 2020. gada 1. augustā stājās spēkā Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums, kas regulē nekustamā īpašuma darījumu starpnieku profesionālās darbības tiesiskos pamatus un nodrošina šo personu profesionālās darbības uzraudzību, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu un sekmētu stabilu, drošu un uzticamu starpniecības pakalpojumu sniegšanu. Likums paredz, ka nekustamā īpašuma darījumu starpniekam ir jāapdrošina savas profesionālās darbības civiltiesiskā atbildība. Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumi Nr. 602 “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi” nosaka apdrošināšanas līguma minimālo atbildības limitu gadā un obligātos riskus, kurus jāapdrošina nekustamā īpašuma darījumu starpniekam.  Vienlaikus, likums paredz, ka no 2021. gada 1. jūlija starpniecības pakalpojumus drīkst sniegt tikai personas, kuras iekļautas Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā. Reģistrs ir publiski pieejams Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.