Pārlekt uz galveno saturu
Home
Mail
Home
Mail

Bez rindām Valsts zemes dienestā!

Ilgstoši Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija (LANĪDA) skandējusi trauksmes zvanus par izveidojušos situāciju Valsts zemes dienesta (VZD) kadastrālajā uzmērīšanā. Īsāk sakot – rindas! Ja noteiktai sabiedrības paaudzei, ņemot vērā Latvijas vēstures lapaspuses, neparedzamas un nesaredzamas rindas joprojām ir norma, tad laikmetīgam komersantam, kura ikdienu diktē līgums, termiņš un katrs rindas metrs un diena atainojas negatīvā bilancē, rindu kārtība nešķiet nedz pieņemama, nedz attaisnojama. Mūsdienu dinamiskajā laikmetā par daudz formālisma kadastrālajā uzmērīšanā. Situācija īpaši kritiska kļuva aizvadītajā gadā. Tā kā līdz 2022. gada 1. oktobrim bija jānodod ekspluatācijā ēkas vai arī jāpagarina būvatļaujas, kur būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra, atklājās, cik daudzi īpašnieki nav sakārtojuši savus īpašumus. Tāpat rindas pagarināja pandēmijas laika ierobežojumi un noteikto prasību ievērošanas dēļ objektu apsekošana bija iespējama ierobežotā apjomā. Viss iepriekš minētais negatīvi rezonēja uz būvniekiem un attīstītājiem. Ja jauno projektu attīstītājiem gadu jāgaida VZD rindā, lai ēku nodotu ekspluatācijā, tas kavē ne tikai kompāniju darbību, bet kopumā nav teicams signāls jaunu mājokļu un investīciju attīstībai.

 

LANĪDA, kas ir lielākā un ietekmīgākā nekustamo īpašumu darījumu nozares organizācija Latvijā un pārstāv lielākās un godprātīgākās kompānijas un nekustamā īpašuma starpniekus, kuri savā darbībā īsteno profesionālus darbības principus, vērsās VZD, tikās ar vadību un atbildīgajiem ekspertiem, apzinoties situācijas aktualitāti, kopā ar nozari meklēja risinājumus. Tikām uzklausīti, esam sadzirdēti!

 

Šonedēļ (17. janvārī) Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā izskanēja Valsts zemes dienesta (VZD) ziņojums, kas sagatavots kopā ar Tieslietu ministriju par risinājuma soļiem būvju kadastrālās uzmērīšanas rindu samazināšanai un situācijas stabilizēšanai. Lasīt šeit: https://ej.uz/z89o

 

Tas paredz vairākus soļus situācijas stabilizēšanā. Viens no tiem ir vienkāršu būvju reģistrācija bez būves kadastrālās uzmērīšanas. Ir izstrādāti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 263, kas paredzētu vienkāršotās pārbūves, kā arī pirmās un otrās grupas palīgēkas reģistrēt no Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) datiem un dokumentiem un arī nepabeigtas jaunbūves reģistrēt uz īpašnieka deklarācijas un būvniecības dokumentu pamata.

 

Otrais – būvju kadastrālās uzmērīšanas (BKU) procesa un metodoloģijas efektivizēšana. Šim risinājumam ir nepieciešami jauni BKU noteikumi, ar ko tiktu vienkāršota uzmērīšana apvidū u.c. uzlabojumi.

 

Tāpat iecerēts, ka tiks pilnveidotas procedūras būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu izvērtēšanā. Lai novērstu situācijas, kad BKU rindā atrodas pasūtījumi, kas nevar tikt izpildīti neiesniegtu dokumentu vai nepilnību dēļ, plānots, ka VZD veiks iesniegtās informācijas sākotnējo pārbaudi jau uzreiz pēc pasūtījuma saņemšanas.

 

Nav šaubu, ka kadastrālajā uzmērīšanā VZD nepieciešams stiprināt kapacitāti. Tā kā šī pakalpojuma nodošana brīvajam tirgum nav iespējama, tad atliek cerēt uz jaunās paaudzes profesionālo ieinteresētību mērniecības aroda apgūšanā un vēlmi attīstīt karjeru valsts pārvaldē, kas ir vēl viens no izaicinājumiem.

 

Aigars Šmits, LANĪDA valdes priekšsēdētājs