Kompānija
InSign
Specializācija
Dzīvojamais fonds
Īre
Darbības reģions
Rīga
Rīgas rajons
Pieredze
Nozarē no 2010. gada
Izglītība
Bakalaura grāds Biznesa psiholoģijā
Par aģentu

Mana prioritāte - ir apmierināti un pateicīgi klienti, kas man sniedz lielu prieku par padarīto darbu, kā arī dod spēku augt un attīstīties.