Kompānija
DOMUSS
Specializācija
Visa veida starpniecība
Darbības reģions
Rīga
Rīgas rajons
Pieredze
Nozarē no 2007. gada
Izglītība
Augstākā
Par aģentu

Vienmēr tiekties uz priekšu, neapstājoties pie sasniegtā! Jauni izaicinājumi mūs attīsta un pilnveido, visām, šķietami neatrisināmām situācijām ir risinājumi, tie ir jāsaskata.

Izglītība: 1) Uzņēmējdarbības vadīšana, mārketings; 2) Juridiskā.