Kompānija
InSign
Specializācija
Dzīvojamais fonds
Īre
Zeme
Darbības reģions
Rīga
Rīgas rajons
Pieredze
Nozarē no 2013. gada
Izglītība
Biznesa psiholoģija - Bakalaura grāds (RISEBA)
Par aģentu

Esmu aizrautīgs pārdošanas speciālists ar pieredzi visdažādākajos starpniecības darījumos saistītos ar nekustamo īpašumu. Sniedzu juridiskā rakstura konsultācijas par nekustamā īpašuma pārdošanas, pirkšanas, izīrēšanas iespējām. Uzstādu sev augstus mērķus, un tiecos uz to sasniegšanu. Brīvajā laikā aktīvi nodarbojos ar sportu, daudz ceļoju, apmeklēju dažādus kultūras pasākumus.