Kompānija
Individ.
Specializācija
Dzīvojamais fonds
Darbības reģions
Rīga
Pieredze
Nozarē no 2003. gada
Izglītība
Augstākā