Specializācija
Dzīvojamais fonds
Īre
Pieredze
Nozarē no 2006. gada
Izglītība
Augstākā / Biznesa augstskola Turība
Par aģentu

Nozarē darbojos vairāk 13 gadus, esmu ieguvusi daudzpusīgu un ļoti interesantu pieredzi un dziļas zināšanas strādājot ar attīstības projektiem, mārketingā, tiešajā pārdošanā. Pēdējos gadus darbojos kā NĪ aģents. Darbs ar nekustamo īpašumu un cilvēkiem kopumā  man sagadā vislielāko gadarījumu.

Kvalifikācijas celšana: Studio Galata, Brian Tracey, Tony Robbins.