Specializācija
Dzīvojamais fonds
Darbības reģions
Rīga
Rīgas rajons
Pieredze
Nozarē no 2009. gada
Izglītība
Augstākā