Kompānija
ICD
Specializācija
Visa veida starpniecība
Darbības reģions
Visa Latvija
Pieredze
Nozarē no 1994. gada
Izglītība
Augstākā