Kompānija
Lestate
Specializācija
Visa veida starpniecība
Cits
Darbības reģions
Visa Latvija
Pieredze
Nozarē no 2001. gada
Izglītība
bakalura grāds vadībzinībās, maģistra grāds ekonomikā