Перейти к основному содержанию
Home
Mail

Kā kļūt par biedru

LANĪDA ir vienmēr atvērta profesionāļiem, kas vēlas strādāt godīgi un ievērot savā darbā Ētikas kodeksu un Prakses standartu. Par LANĪDA biedru var kļūt tikai tās juridiskās vai fiziskās personas, kuru pamatdarbība ir saistīta ar darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem un kuriem ir pieredze šajā jomā.

Fiziskās personas

Pretendentam, kurš vēlas iegūt asociācijas LANĪDA biedra statusu, ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem: 

 • ieguvis nepieciešamo izglītību LANĪDA apstiprinātā mācību programmā;
 • darba pieredze ne mazāka par vienu gadu nekustamo īpašumu tirgū; 
 • labas atsauksmes un rekomendācijas; 
 • persona ir nodarbināta vai uz cita tiesiska pamata darbojas atbilstoši reģistrētā komercsabiedrībā (uzņēmējsabiedrībā) vai ir reģistrēta kā individuālais komersants; 
 • asociācijā par personu nav fiksētas pamatotas rakstiskas sūdzības.

Pretendentam ir jāiesniedz Biedru lietu komitejā šādi dokumenti: 

 1. Pieteikumu;
 2. Pēdējā gada laikā veikto nekustamā īpašuma darījumu sarakstu; 
 3. Atsauksmes un rekomendācijas; 
 4. Personas (vai sabiedrības, kurā persona ir strādājusi) apliecinājumu, ka tā nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu vai tai sodāmība ir dzēsta vai noņemta likumā noteiktajā kārtībā. 
 5. Dokuments, kas apliecina noteikto dokumentu izskatīšanas maksas samaksu.

Juridiskās personas

Juridiskā persona var iegūt asociācijas LANĪDA biedra statusu, ja tā atbilst šādām prasībām:

 • tās darbības virzieni ir saistīti ar nekustamā īpašuma tirgu un tā ir reģistrēta saskaņā ar LR likumdošanas aktiem; 
 • tā ir darbojusies nekustamā īpašuma tirgū vismaz divus gadus un tās vadībai ir vismaz divu gadu darba pieredze nekustamo īpašumu tirgū; 
 • firmā darbojas vismaz viens LANĪDA biedrs; 
 • LANĪDA rīcībā nav pamatotu sūdzību.

Juridiskai personai ir jāiesniedz Biedru lietu komitejā šādi dokumenti: 

 1. pieteikuma veidlapu; 
 2. dibināšanas dokumentu jeb darbības pamatdokumentu kopijas; 
 3. profesionālās darbības aprakstu par pēdējiem diviem gadiem; 
 4. Pēdējā gada laikā veikto nekustamā īpašuma darījumu (turpmāk — darījums) sarakstu; 
 5. dokuments, kas apliecina Sertifikācijas komitejas noteikto dokumentu izskatīšanas maksas samaksu.