Перейти к основному содержанию

elanida

Home
Mail
Home
Mail

elanida

Kvalifikācijas eksāmens

Teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude aģenta asistenta un aģenta sertifikāta saņemšanai notiks 2022.gada 17.novembrī plkst. 12:00 Elizabetes ielā 21A, Rīga.