Перейти к основному содержанию

elanida

Home
Mail
Home
Mail

elanida

Kvalifikācijas eksāmena atlikšana

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude aģenta asistenta un aģenta sertifikāta saņemšanai, kura bija paredzēta 2020. gada 7. aprīlī, atlikta.