Перейти к основному содержанию

elanida

Home
Mail
Home
Mail

elanida

Starptautiskie darījumi ar NĪ un NĪ padziļināta izpēte vai due diligence procesa vadība - teorija un prakse

Starptautiskie darījumi ar NĪ un NĪ padziļināta izpēte vai due diligence procesa vadība - teorija un prakse
Afiša_1
-
Kalpaka bulvāris 7-8, Rīga
Цена
0 - 50 eur

Šoreiz mūsu kluba semināru tradicionāli praktisko formātu aizvietosim ar izsmeļošām teorētiskām zināšanām, kas, ceram, jūsu profesionālo kompetenci cels jaunā līmenī.

23/11/2018 programmā:
Analizējamie kritēriji starptautiskajā NĪ darījumā (kur pircējs ir ārvalsts (ne Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas) fiziska vai juridiska persona): 
1. Nekustamā īpašuma un darījumu caurskatāmība;
2. Tiešie un netiešie ierobežojumi darījumos ar nekustamo īpašumu;
3. Darījuma laiks;
4. Transakciju izmaksas;
5. Administratīvais slogs;
6. Starptautiskās investīcijas veicinoša valsts politika;
7. Starptautiskās investīcijas aizsargājoša valsts politika;
8. Nozarē iesaistīto profesionālisms;
9. Tehnoloģiju attīstības līmenis;
10. Darījumus veicinoša kredītiestāžu darbība.

Kluba spīkers:
Jānis Viesturs , Mg. oec., RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta lektors. Jānim Viesturam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze nekustamo īpašumu pārvaldībā, nekustamo īpašumu attīstības un būvniecības projektu vadībā, darījumu ar nekustamo īpašumu juridisko un ekonomisko aspektu novērtēšanā un vadībā. Profesionālās un teorētiskās zināšanas, prasmes un kompetenci ieguvis praktiskajā darbā, kā arī mācoties Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē un Eberhard Karls Universität Tübingen (Vācijā). Vairāku zinātnisko konferenču un semināru dalībnieks, kā arī rakstu autors. Pētījumu intereses galvenokārt saistītas ar nekustamā īpašuma institūtu Latvijā un ārvalstīs, ārvalstnieku zemes īpašuma tiesībām, īpašuma reģistrācijas sistēmām, starptautiskiem darījumiem ar nekustamo īpašumu un nekustamā īpašuma due diligence procesa vadību.

Praktiskais uzdevums : Lai semināra laikā gūtām teorētiskām zināšanām būtu arī praktisks pielietojums, semināra beigās dalībnieki (pēc vēlēšanās) varēs veidot 3 cilv. komandas un 2-nedēļu laikā veiks konkrēta NĪ objekta izpēti. Mājas darbā tiek gatavota īsa 3 min prezentācija, kuru prezentē nākamā kluba laikā. Uzvarētāju komanda tiek pie balvas: 3 brīvbiļetes uz LANĪDA ikgadējo konferenci „Kā attīstīsies NĪ tirgus Latvijā?”, 2019.gada 29.martā. 

Dalības nosacījumi klubā: 
- LANĪDA biedriem – fiziskām personām BEZMAKSAS , iepriekš piesakoties . 
- LANĪDA asociēto kompāniju darbiniekiem 20 Eur. 
- Viesiem, kas nav LANĪDA biedri – 50 Eur.

Piesakies, sūtot e-pastu uz lanida@lanida.lv ! 
Vietu skaits – 35.

______________________________________________________
Informējam, ka semināra laikā var tikt uzņemtas fotogrāfijas publicēšanai sociālajos tīklos un LANĪDA oficiālajā mājaslapā.