Kompānijas vadītājs
Valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis
Specializācija
Cits
Darbības reģioni
Visa Latvija
Nozarē
No 1996. gada
Par kompāniju

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”darbība aizsākās, pārņemot 1996. gada 17. maijā izveidotās valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamo īpašumu aģentūra” tiesības, saistības, funkcijas, mantu un finanšu līdzekļus.  VAS  “Valsts nekustamie īpašumi” ir lielākais Latvijas lielo vērtību - zemes un ēkas - pārvaldītājs. Tās ir valsts vērtības Latvijas cilvēkiem.

Uzņēmuma vadība skaidri apzinās savu atbildību sabiedrības priekšā - kā gādīgam saimniekam, saglabāt un vairot valsts nekustamo īpašumu vērtību. 

Savukārt vīzija par uzņēmumu, kas būtu pasaules labās prakses iemiesotājs nekustamā īpašuma nozarē Latvijā, nostiprināja pārliecību, ka transformācijas rezultātā līdz 2022.gadam jāizveido uzņēmums, kas ir kā jauna elpa publiskajā sektorā un ir uzticams partneris valstij un klientiem.

Savas darbības rezultātā uzņēmums spēj piedāvāt inovācijās balstītus risinājums modernai valsts pārvaldei un viedu vidi sabiedrībai - mūsu cilvēkiem.

Mūsu darbības pamats ir saglabāts un vairots kultūrvēsturiskais mantojums, droša infrastruktūra, vieda vide labākai valsts pārvaldei.  

MISIJA: Gādīgs saimnieks, kas saglabā un vairo valsts nekustamo īpašumu vērtību.
VĪZIJA: Vieda vide sabiedrībai un mūsdienīgai valsts pārvaldei.  

Vērtības: Atvērtība – Mūsu biznesa procesi ir caurskatāmi, mēs dinamiski maināmies nākotnes konkurētspējas stiprināšanai valsts, nozares un uzņēmuma līmenī. Mēs atklāti risinām problēmas un tās skaidrojam sabiedrībai. Mēs esam atvērti klientu, sabiedrības un darbinieku iniciatīvām;  

Kompetence – Mēs esam eksperti un dalāmies savās zināšanās. Mēs piedāvājam viedus risinājumus savu klientu mērķu īstenošanai. Mēs uzņemamies atbildību par saviem lēmumiem un izvirzīto mērķu īstenošanu;

Sadarbība – Mēs veidojam ilgtermiņa sadarbību ar saviem klientiem, sabiedrību, darbiniekiem, kas balstīta savstarpējā uzticībā, solījumu pildīšanā un atklātībā vienam pret otru. Mēs izvēlamies vienkāršu, saprotamu un ērtu komunikācijas un sadarbības veidu.

Darbības specializācija:

  • nekustamā īpašuma atsavināšana;
  • iznomāšana;
  • izīrēšana un apsaimniekošana;
  • valstij piekrītošo nekustamo īpašumu apzināšanu un tiesisko reģistrācija;
  • jaunu valstiski nozīmīgu būvniecības projektu attīstīšana un dažādu nekustamā īpašuma mērķprojektu realizēšana;
  • pārstāv valsts intereses, kas saistītas ar VNĪ valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, visās valsts un pašvaldību iestādēs.

LANĪDA biedri kompānijā