Pārlekt uz galveno saturu
Home
Mail
Home
Mail

Sadarbības partneri

Starptautiskā sadarbība

  FIABCI

  Savā 60 gadu pastāvēšanas laikā FIABCI, Starptautiskā Nekustamo Īpašumu Federācija, ir radījusi apskaužamu reputāciju kā patiesa starptautiskā nekustamo īpašumu balss. Esot daudzdisciplināra un pilnībā starptautiska, tai nav jāstrīdas par politiskajiem jautājumiem un tā nepārstāv nevienas valsts intereses. Šī iemesla dēļ un sakarā ar to, ka tā rada biznesa iespējas saviem biedriem visā pasaulē, tās viedokli lūdz tādas starptautiskas organizācijas kā ANO un tādas reģionālas institūcijas kā ES, NAFTA un MERCOSUR. FIABCI nav saistoša lojalitāte pret kādu atsevišķu valsti vai nacionālo institūciju, bet gan vienīgi pret saviem biedriem. Šajā ziņā tā ir pilnībā demokrātiska. Augstākstāvošais amats Federācijas ietvaros tiek ieņemts atbilstoši personas spējām un gatavībai sniegt ieguldījumu. Visā pasaulē pastāv 55 FIABCI apvienības un regulāri tiek veidotas jaunas struktūras. Pašlaik ir arī 115 ar FIABCI saistītas profesionālas asociācijas. Katra no tām tiek saukta par pamatbiedru, un kopējais biedru skaits tajās sasniedz 1,5 miljonus personu.

  Adrese: 24 rue Chauchat, 75009 Paris, France
  Tālr.: +33 1 4550 4549
  Fakss: +33 1 4550 4200
  E-pasts: info@fiabci.org
  www.fiabci.org

  CEPI

  Eiropas Padome nekustamo īpašumu jautājumos CEPI (European Council of Real Estate Professions) tika izveidota 1990. gada aprīlī. Tā ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kuras mītne atrodas Briselē. Organizācija apvieno sevī Eiropas Savienības dalībvalstu mākleru un īpašumu pārvaldnieku profesionālās organizācijas. CEPI divas nodaļas: CEAB (European Confederation of Property Managers), EPAG (European Property Agents Group.

  2004. gadā asociācija LANĪDA ir kļuvusi par CEPI biedru un līdz ar to iegūst visas savam statusam atbilstošās pilnvaras. Tajā skaitā: iespēju piedalīties Eiropas valstu nekustamo īpašumu instrukciju un likumdošanas dokumentācijas sakārtošanā ES dalībvalstīs; regulāri saņemt informāciju no Eiropas Komisijas, ES Padomes un Eiroparlamenta par jaunākajiem nekustamā īpašuma likumdošanas aktiem, direktīvām un rekomendācijām: pieeju Eiropas nekustamā īpašumu tirgus dokumentācijai, apskatiem un statistikai; iespējas iedalīties pieredzes apmaiņas programmās Eurotraining, Eureduc u.c.

  CEPI darba grupas aktīvi sadarbojas ar Eiropas Komisiju un Eiroparlamentu. Vīnē Ģenerālās Asamblejas laikā nolēma izveidot vēl vienu darba grupu, kuras uzdevums – izstrādāt vienotas prasības nekustamo īpašumu speciālistiem visā Eiropā. LANĪDA pieņēma piedāvājumu piedalīties jaunizveidotās darba grupas sastāvā.

  Adrese: avenue de Tervueren 36 bte 2, B – 1040 Brussels, Belgium
  Tālr.: +32 2 735 49 90
  Fakss: +32 2 735 99 88
  E-pasts: cepi@cepi.eu
  www.cepi.eu

  ASV Nacionālā Rieltoru Asociācija® ASV

  Nacionālā Rieltoru Asociācija®, „Nekustamā īpašuma balss”, ir Amerikas lielākā profesionālā asociācija, kura pārstāv 1 miljonu biedru, ieskaitot NAR institūtus, biedrības un padomes, kas ir iesaistītas visos dzīvojamo un komerciālo nekustamo īpašumu nozaru aspektos.

  NAR biedru skaitu sastāda dzīvojamie un komerciālie RIELTORI®, kas ir mākleri, tirgotāji, īpašumu pārvaldnieki, vērtētāji, juriskonsulti un citi, kuri darbojas visos nekustamo īpašumu nozares aspektos. Biedri pieder vienai vai vairākām no apmēram 1600 vietējām asociācijām/valdēm un 54 RIELTORU® valsts un teritoriālajām asociācijām. Viņi ir apņēmušies īstenot striktu Ētikas Kodeksu un ievērot Prakses Standartus.

  Darbojoties Amerikas īpašnieku labā, Nacionālā Asociācija sniedz profesionālās izaugsmes, izpētes un informācijas apmaiņas iespēju starp tās biedriem un sabiedrību un valdību ar mērķi saglabāt brīvo uzņēmumu sistēmu un tiesības uz nekustamo īpašumu.

  Termins REALTOR® ir reģistrēta kolektīva piederības zīme, kas identificē nekustamo īpašumu profesionāli, kurš ir Nacionālās Rieltoru Asociācijas® biedrs un kurš atbalsta tās strikto Ētikas Kodeksu.

  2004. gada 7. novembrī LANĪDA prezidents Edgars Šīns un NAR prezidents Volts MakDonalds parakstīja sadarbības gala projektu starp LANĪDA un NAR (pirmā parakstīšanas daļa notika Rīgā 2004.g. 15. oktobrī CEREAN konferences laikā).

  Adrese Čikago:
  430 North Michigan Ave.
  Chicago, IL 60611-4087

  Adrese Vašingtonā:
  500 New Jersey Ave., NW
  Washington, D.C. 20001-2020

  Informācijas centrs:
  Tālr.: 1 800 874 6500
  InfoCentral@realtors.org
  www.realtor.org