Pārlekt uz galveno saturu

elanida

Home
Mail
Home
Mail

elanida

Profesionāļu klubs "Kopīpašums – teorija, problemātika un tiesu prakse", 25/04/2019

1

Nekustamo īpašumu nozarē viens no nepārtraukti aktuālajiem tiesību problēmu jautājumiem ir tiesiskās attiecības, kas izriet no kopīpašuma. Lai gan Civillikumā ir noteiktas kopīpašnieku tiesības un pienākumi, praksē bieži rodas nesaskaņas kopīpašnieku starpā par šo tiesību un pienākumu pareizu un godprātīgu izpildi. Nespējot labprātīgi vienoties par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas jautājumiem, kā arī par nekustamā īpašuma reālu sadali, strīdi tiek risināti tiesā. Līdz ar to ir izveidojusies plaša tiesu prakse kopīpašuma problēmu jautājumos.

Seminārā interesantā un saprotamā veidā tiks sniegts ieskats kopīpašuma teorijā, skaidrota kopīpašuma problemātika, kā arī aplūkota tiesu prakse.

Darba grafiks:
10.00-11.15 pirmā daļa
11.15-11.45 kafijas pauze
11.45-13.00 otrā daļa

Programmā:
- Ievads
- Rīcība ar kopīpašuma priekšmetu
- Kopīpašuma priekšmeta izdevumi un ienākumi
- Kopējas lietas dalīta lietošana
- Pirmpirkuma tiesība
- Izpirkuma tiesība
- Kopīpašuma dalīšana/izbeigšana

Kluba spīkers: Zvērināts advokāts Dr. iur. Rolands Neilands

Semināra vadītājam ir vairāk kā 15 gadu pieredze banku, finanšu un nekustamo īpašumu jomā, gan darījumu slēgšanā, gan sarežģītos tiesvedību un maksātnespējas procesos; publicēti daudzi vispārizglītojošie, zinātniskie, kā arī akadēmiskie raksti par hipotēkas institūtu, galvojuma institūtu, parādu piedziņu, reālnastām, zemes piespiedu nomu, īres tiesiskajām attiecībām un kopīpašumu; plaša semināru un lekciju pasniegšanas pieredze universitātēs, Funditus mācību centrā, bankās, advokātu birojos un juristu profesionālajās organizācijās

Dalības nosacījumi klubā: LANĪDA biedriem – fiziskām personām BEZMAKSAS, iepriekš piesakoties. LANĪDA asociēto kompāniju darbiniekiem 20 Eur (Jaunums! - viens asociētā biedra darbinieks tiek bezmaksas). Viesiem, kas nav LANĪDA biedri – 50 Eur.

Reģistrēties: https://ej.uz/a2pu

Pasākuma tips: Profesionāļu klubs