Pārlekt uz galveno saturu
Home
Mail
Home
Mail

Plānotie grozījumi Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā

Izmaiņas Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā, kuras valdība apstiprināja 7. februāra sēdē, vēl jāpieņem Saeimā.

 

Ar grozījumiem likumā paredzēts noteikt papildu mehānismus to nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības ierobežošanai, kuri kalendārā gadā nav cēluši kvalifikāciju, kā arī piemērot administratīvo sodu tiem, kuri pakalpojumus sniedz bez reģistrācijas Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā.

 

ĪSUMĀ:

- No 2021. gada 1. jūlijastarpniecības pakalpojumus drīkst sniegt tikai tās personas, kuras iekļautas nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā.

- Aptuveni puse starpnieku nav iekļauti reģistrā un nesodīti turpina sniegt starpniecības pakalpojumus.

- Potenciālās sekas likuma neievērošanai ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu ieplūšana nekustamo īpašumu nozarē, sankciju pārkāpumi.

- Likumprojekts paredz administratīvi sodīt starpniekus, kuri sniedz starpniecības pakalpojumus bez reģistrācijas nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā.

- Praksē konstatēti gadījumi, kad starpnieki apiet likumā noteikto prasību reizi gadā celt kvalifikāciju, lūdzot sevi izslēgt no reģistra un pēc tam atkārtoti reģistrējoties.

- Likumprojekts paredz, ka pirms atkārtotas reģistrācijas, ja izslēgšana notikusi uz nekustamā īpašuma darījumu starpnieka iesnieguma pamata, būs jāapliecina kvalifikācijas celšana.

- Nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem nebūsjāsniedz informācija arī Ekonomikas ministrijai par iepriekšējā kalendāra gadā noslēgtajiem starpniecības pakalpojumu līgumiem.

- Plānots noteikt, ka fiziska persona var reģistrēties nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā, ja tā ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību VID.

 

Piemēros naudas sodu

 

Likumprojekts paredz, par nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumu sniegšanu bez reģistrācijas nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā varēs piemērot brīdinājumu vai naudas sodu – fiziskai personai līdz 100 naudas soda vienībām (līdz 500 eiro), bet juridiskai personai līdz 1600 naudas soda vienībām (līdz 8000 eiro).

 

Likumprojekta 19. pants paredz, ka tiesības piemērot naudas sodu vai brīdinājumu būs VID.

 

Novērš iespēju apiet prasību par kvalifikācijas celšanu

 

Lai novērstu likumā noteikto prasību neizpildi, likumprojektā paredzēts, ka nekustamā īpašuma darījumu starpnieks atkārtoti varēs tikt iekļauts reģistrā, iesniedzot dokumentus, kas apliecina kvalifikācijas celšanu atbilstoši likuma 13. pantā noteiktajām prasībām, ja izslēgšana notikusi uz nekustamā īpašuma darījumu starpnieka iesnieguma pamata.

 

Likumā precizēta norma attiecībā uz informācijas iesniegšanu par apmeklētajiem kvalifikācijas celšanas pasākumiem, nosakot, ka nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumi starpniekam ir jāveic gada laikā, sākot ar tā reģistrācijas brīdi reģistrā.

 

Mazinās administratīvo slogu

 

Likuma 12. panta pirmajā un otrajā daļā tiek izslēgta norma par to, ka nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem katru gadu līdz 31. janvārim ir jāsniedz Ekonomikas ministrijai informācija par iepriekšējā kalendāra gadā noslēgtajiem starpniecības pakalpojumu līgumiem, norādot to skaitu un darījumu summas.

 

Vairāk par likuma izmaiņām šeit: https://ej.uz/suwh