Pārlekt uz galveno saturu

elanida

Home
Mail
Home
Mail

elanida

Nereģistrēta starpniecības pakalpojumu sniedzēja darbība = nelikumīga darbība!

Sākot ar 2021.gada 1.jūliju, starpniecības pakalpojumus drīkst sniegt tikai personas, kuras iekļautas nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā. 

Kā reģistrēties nekustamā īpašumu darījumu starpnieku reģistrā?

Lai reģistrētos nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā nepieciešams Ekonomikas ministrijā iesniegt iesniegumu ar iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem. Iesnieguma forma iesnieguma_forma.docx 

Iesniegumam pievienojamie dokumenti:

  • profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju (minimālais limits 50 000 EUR/gadā);
  • ja nekustamā īpašuma darījumu starpnieks ir citas Eiropas Savienības pilsonis vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants, jāsniedz kompetentās iestādes izziņu par sodāmības neesību un dokumenti, kas apliecina, ka komersantam nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis — likvidācija vai tāda tiesību ierobežošana, kas liedz sniegt starpniecības;
  • maksājuma uzdevums apliecinošs sākotnējās reģistrācijas maksas 40 EUR apmērā apmaksu

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Reģistrācijas numurs: 90000050138

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC Kods TRELLV22

Konts LV81TREL1060121239900

Maksājuma mērķis: Sākotnējās reģistrācijas maksa, starpnieka vārds, uzvārds, p/k vai nosaukums, reģ. Nr.

Kā iesniegt?

  • klātienē
  • elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (nosūtot uz Ekonomikas ministrijas e-pastu pasts@em.gov.lv vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv).