Kompānija
Oranžnami
Specializācija
Visa veida starpniecība
Darbības reģions
Rīga
Rīgas rajons
Pieredze
Nozarē no 2000. gada
Izglītība
Augstākā juridiskā