Kompānija
Livland
Specializācija
Dzīvojamais fonds
Īre
Darbības reģions
Rīga
Pieredze
Nozarē no 2004. gada