Specializācija
Dzīvojamais fonds
Īre
Darbības reģions
Visa Latvija
Pieredze
Nozarē no 2013. gada