Kompānija
Individ.
Specializācija
Visa veida starpniecība
Darbības reģions
Rīga
Rīgas rajons
Pieredze
Nozarē no 1999. gada
Izglītība
Maģistra grāds LU