Kompānija
Cornerstone Properties
Specializācija
Visa veida starpniecība
Darbības reģions
Visa Latvija
Pieredze
Nozarē no 2003. gada
Izglītība
RSEBAA
Par aģentu

Investīciju piesaiste, naudas plūsmas objektu tirdzniecība, uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas procesi, ēku un pieguļošo teritoriju pārvaldīšana un apsaimniekošana.

Darbības reģioni ārpus Latvijas: Skandināvijas valstis, Krievija, Kipra.

Kvalifikācijas celšana: 2011.g. “Panākumu tehnoloģija nekustamo īpašumu pārdošanā” - „LANĪDA” meistarklase      
 Lektors – Grigorijs Kuļikovs
2011.g. “Mērķu meistarklase” - SIA „Personības pilnveidošanas centrs”
 Lektors – Indra Melbārde
2009.g. “Efektīva ekskluzīva nek.īpašuma pakalpojuma pārdošana nek.īpašuma īpašniekam”                 
Lektors – Artūrs Aganesjans
2009.g. “Izcila vadība krīzes laikā” – SIA „FC Latvia” kurss
Lektors – Dr.Stīvens R.Kovejs
2007.g. “Efektīva klientu apkalpošana” SIA„MERCURI International” kurss
Lektors - Artūrs Pētersons