Skip to main content

elanida

Home
Mail
Home
Mail

elanida

Kvalifikācijas eksāmens pārcelts

Teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude aģenta asistenta un aģenta sertifikāta saņemšanai pārcelta no 2022.gada 17.novembra uz 24. novembri plkst. 12:00 Elizabetes ielā 21A, Rīga.