Skip to main content
Home
Mail
Home
Mail

Kvalifikācijas eksāmens pārcelts

Teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude aģenta asistenta un aģenta sertifikāta saņemšanai pārcelta no 2023.gada 30. augusta uz 2023. gada 19. septembri plkst.12.00 Elizabetes ielā 21A, Rīga.