Skip to main content
Home
Mail
Home
Mail

Kvalifikācijas eksāmens

Teorētisko zināšanu pārbaude aģenta asistenta un  profesionālo prasmju pārbaude aģenta sertifikāta saņemšanai notiks 2018.gada 16.oktobrī.