Company
InSign
Specialization
Dzīvojamais fonds
Īre
Region
Rīga
Rīgas rajons
Experience
Operating since 2010
Education
Bakalaura grāds Biznesa psiholoģijā
About agent

Mana prioritāte - ir apmierināti un pateicīgi klienti, kas man sniedz lielu prieku par padarīto darbu, kā arī dod spēku augt un attīstīties.