Company
InSign
Specialization
Dzīvojamais fonds
Īre
Zeme
Region
Rīga
Rīgas rajons
Experience
Operating since 2013
Education
Biznesa psiholoģija - Bakalaura grāds (RISEBA)
About agent

Esmu aizrautīgs pārdošanas speciālists ar pieredzi visdažādākajos starpniecības darījumos saistītos ar nekustamo īpašumu. Sniedzu juridiskā rakstura konsultācijas par nekustamā īpašuma pārdošanas, pirkšanas, izīrēšanas iespējām. Uzstādu sev augstus mērķus, un tiecos uz to sasniegšanu. Brīvajā laikā aktīvi nodarbojos ar sportu, daudz ceļoju, apmeklēju dažādus kultūras pasākumus.