Kvalifikācijas eksāmens

Zināšanas pārbaude asistenta sertifikāta saņemšanai notiks 2017.gada 7. jūlijā.

atpakaļ uz augšu