Kvalifikācijas eksāmens

Zināšanas pārbaude asistenta sertifikāta saņemšanai notiks 2016.gada 13.decembrī.

atpakaļ uz augšu