Kvalifikācijas eksāmens

Zināšanas pārbaude asistenta sertifikāta saņemšanai notiks 2016.gada 06.oktobrī.

atpakaļ uz augšu