Kvalifikācijas eksāmens

Zināšanas pārbaude asistenta sertifikāta saņemšanai notiks 2015.gada 14.maijā.

atpakaļ uz augšu