Kvalifikācijas eksāmens

Zināšanas pārbaude asistenta sertifikāta saņemšanai notiks 2015.gada 23.aprīlī.

atpakaļ uz augšu