Izpilddirekcija

IS

Izpilddirektore

Irina Sjarki

5Q1B7240

Projektu vadītāja 

Anita Ozoliņa

Sertifikācijas biroja administratore

Sabīne Anna EgleBiedrības „Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA” rekvīzīti:
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008007702
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 19, Rīga LV-1010
Faktiskā adrese: Elizabetes iela 19, Rīga LV-1010
Swedbank, Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048
Kods: HABALV22
Konts: LV74HABA0551007160971