Sadarbības partneri

Lietuvas Nekustamo īpašumu attīstības asociācija 

Lietuvas Nekustamo īpašumu attīstības asociāciju radīja 26 juridiskās personas, kas profesionāli darbojas nozares sfērā. 2004.gada 6.aprīlī notika dibinātāju sanāksme, kurā tika ievēlēti 10 padomes locekļi. 2004.gada 16.augustā Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru  izveidotā asociācija var izmantot tās nosaukumā  Lietuvas valsts nosaukumu.Lietuvas Nekustamo īpašumu attīstības asociācija kā sabiedriska bezpeļņas organizācija tika reģistrēta Lietuvas Republikas juridisko personu reģistrā 2004.gada 20.augustā.

www.lntpa.lt

Lietuvas Nekustamo īpašumu aģentūru asociācija 

Lietuvas Nekustamo īpašumu aģentūru asociācija, kas pārstāv mākleru un nekustamā īpašuma aģentūru intereses Lietuvas teritorijā. Biedrība kā sabiedriska organizācija ir dibināta 2007.gadā un tās galvenais mērķis ir koordinēt asociācijas biedru darbību, lai pārstāvētu un aizstāvētu savas intereses, kā arī veikt biznesa sarunas un risināt organizatoriskos jautājumus, kas aizstāv tās locekļu intereses.

www.lnta.lt

Igaunijas Nekustamo īpašumu kompāniju asociācija

Igaunijas Nekustamo īpašumu kompāniju asociāciju 1994.gadā nodibināja nozares uzņēmumi, kas darbojas nekustamā īpašuma tirgū. Galvenais asociācijas biedru mērķis ir godīga, ātra, pareiza un profesionāla klientu apkalpošana. Ētikas kodekss un Prakses Standarts tika apstiprināti biedrības biedru kopsapulcē. Asociācijas šķīrējtiesa nodrošina kvalitatīvu apkalpošanu, kā arī to, ka visu asociācijas biedru darbība atbilst Ētikas kodeksa un Prakses Standarta prasībām.

www.ekfl.ee

Igaunijas Nekustamo īpašumu brokeru kamera 

Igaunijas Nekustamo īpašumu brokeru kamera tika izveidota 1997.gadā. Igaunijas nekustamā īpašuma brokeru kameras galvenais mērķis ir nodrošināt nekustamo īpašumu starpniecības pakalpojumu kvalitāti, nekustamā īpašuma mākleru kvalifikāciju un profesionalitāti, aizsargājot locekļus un ievērot labu palātas tradīciju: pārstāvēt un aizstāvēt palātas locekļu kopējas intereses un tiesības valsts un pašvaldības iestādēs. Nekustamā īpašuma mākleris veic starpnieciskos pakalpojumus (pirkšana, pārdošana, noma, īre)  un / vai sniedz konsultācijas klienta uzdevumā, kas saistītas ar nekustamo īpašumu. Igaunijas nekustamo īpašumu brokeru kamera piešķir nekustamā īpašuma mākleriem profesionālo kvalifikāciju.

www.maakleritekoda.ee

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas (LNPAA) darbības aizsākumi meklējami jau 1989. gadā. 1999. gadā LNPAA tika reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā un aktīvi uzsāka nozarē strādājošo uzņēmumu darbības uzlabošanu savu klientu - dzīvokļu īpašnieku un īrnieku - interesēs. Šobrīd LNPAA dalībnieku sarakstā ir trīsdesmit viens namu apsaimniekošanas uzņēmums no visiem Latvijas reģioniem un četras fiziskās personas. Asociācijā ietilpstošie uzņēmumi apsaimnieko daudzdzīvokļu mājas, kurās dzīvo ap 400 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Lai veicinātu nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozares harmonisku attīstību, LNPAA piedalās mājokļu attīstības politikas izstrādāšanā, iesniedz priekšlikumus likumdošanai un izmaiņām normatīvos aktos, veicina nozarē strādājošo speciālistu profesionālo sagatavošanu.

http://www.lnpaa.lv

Nekustamā īpašuma projektu attīstītāju asociācija

Lai piedāvātu savu kopīgo vīziju par pilsētvides attīstību un nodrošinātu nekustamā īpašuma nozares ilglaicīgu un stabilu izaugsmi, nekustamā īpašuma projektu attīstītāji nodibinājuši savu asociāciju. Viens no asociācijas mērķiem ir arī paaugstināt iedzīvotāju kompetenci, izvēloties mitekļus jaunajos namos. Nekustamā īpašuma projektu attīstītāju asociācijā (NĪPAA) pašlaik apvienojušies vienpadsmit uzņēmumi, kuriem jau ir ievērojama pieredze darbā ar jaunajiem projektiem. Nekustamo īpašumu projektu attīstītāju asociācija vēlas uzņemties atbildību par būvniecības kvalitāti jaunajos nekustamā īpašuma projektos. Lai to panāktu, asociācijas darba grupa jau uzsākusi darbu pie jauno daudzdzīvokļu projektu klasifikatora, kas mudinās projektu attīstītājus piedāvāt tirgū aizvien kvalitatīvākas dzīvojamās platības, bet pircējiem palīdzēs stabili orientēties daudzveidīgajā piedāvājumā. Turklāt asociācija ir nolēmusi arī izveidot īpašu simbolu, kuru kā projekta kvalitātes apliecinājumu būs iespēja saņemt ikvienam nekustamo īpašumu projektu attīstītājam neatkarīgi no tā, vai viņš būs asociācijas biedrs, protams, ja viņa projekts atbildīs noteiktiem kvalitātes kritērijiem. Nekustamo īpašumu projektu attīstītāju asociācija iestājas arī par nozares licencēšanu un sertificēšanu regulējošu normatīvo aktu izstrādi, jo šādi tiktu atrisināti svarīgi ar nozari saistīti jautājumi, bet tirgus dalībnieki – disciplinēti un kontrolēti.

Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts

Rīgas Tehniskā universitāte ir vecākā un tradīcijām bagātākā Latvijas augstskola. Tā ir vienīgā tehniskā augstskola Latvijā, kuras 8 fakultātes piedāvā pilna spektra tehnisko un inženierzinātņu izglītību.Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultāti (IEF) nodibināja 1966. gadā. IEF nodrošina visu līmeņu augstākās izglītības iegūšanu dažādos ekonomikas un uzņēmējdarbības virzienos, veic mācību metodiskās izstrādes un zinātniskos pētījumus dažādās ekonomikas jomās. Pašlaik IEF gatavo jaunos speciālistus astoņās starptautiski akreditētās programmās. Sākot ar 2005.gada 1.septembri RTU Inženierekonomikas fakultāte pirmā piedāvā iegūt bakalaura profesionālo grāduNekustamā īpašuma pārvaldībā, un sākot ar 2007. gada 29.janvāri ir iespējas uzsākt studijas maģistratūrā „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”.

Ineta Geipele, profesore, Dr.oec., RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktore

http://www.buni.rtu.lv