Vadības dokumenti

Šajā sadaļā ir uzskaitīti visi publiski pieejamie dokumenti pretendentam, lai izprastu Sertifikācijas procedūru LANĪDA SB.

Pieteikuma veidlapa – pretendents aizpilda un pievieno prasītos dokumentus.

Nekustamā īpašuma aģenta un nekustamā īpašuma aģenta asistenta sertifikācijas nolikums – nosaka nepieciešamie kvalifikācijas kritēriji, sertifikācijas kārtību, sertificēto personu uzraudzības kartību, sertifikātu pagarināšanas un anulēšanas kartību.

LANĪDA SB teorijas eksāmena jautājumu tēmas - nosaka tēmas zināšanas pārbaudes eksāmenam.

LANĪDA SB Eksaminācijas instrukcija - vispārīgie eksāmena noteikumi un prasības.

LANĪDA SB Sertifikāta lietošanas noteikumi – nosaka prasības sertificētajai personai, kas jāievēro lietojot sertifikātu.

Sūdzību un apelāciju izskatīšana – sūdzību un apelāciju pieņemšanas un izskatīšanas kārtība.

Pakalpojumu cenrādis

Kuratoru reģistrs 2018