Aktivitātes

Standarts "Nekustamā īpašuma aģenti - Prasības nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumu sniegšanai"

2009. gada decembrī CEN (Eiropas Standartizācijas Komiteja) ir apstiprinājusi un publicējusi standartu EN 15733:2009 "Services of real estate agents - Requirements for the provisionof services of real estate agents". 2010.gada 8.jūnijā notika Latvijas standartizācijas darba grupas (LVS/DG/02) sanāksme, kurā atcēla standartu LVS 375:2006 „Nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumi. Vispārīgās prasības." un apstiprināja Eiropas standartu LVS EN 15733:2010 "Nekustamā īpašuma aģenti - Prasības nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumu sniegšanai". Standarts sniedz nekustamā īpašuma aģenta starpniecības pakalpojuma raksturojumu un nosaka tā kvalitātes pamatprasības darījumos ar nekustamiem īpašumiem un tiesībām, kas izriet no šiem darījumiem. Standarts LVS EN 15733:2010 ir apskatāms Latvijas Standarta Informācijas fondā (K.Valdemāra ielā 157).

Prakses standarts tāpat kā profesionālā sertifikācija ir brīvprātīga, tā ir domāta tām firmām un starpniekiem, kuri savas darbības līmeni uzskata par pietiekami augstu, šim standartam atbilstošu.

Standarts „Nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumi. Vispārējās prasības"

Pašlaik nekustamā īpašuma kompāniju un individuālo aģentu sertifikācija notiek brīvprātīgi, bet tas nozīmē, ka firma vai speciālists ir sasniedzis tādu līmeni, kad jau domā par savu tēlu un reputāciju. Lai atšķirība starp sertificētiem un nesertificētiem nekustamā tirgus mākleriem kļūtu vēl labāk saskatāma un saprotama, Latvijas Nekustamo īpašumu asociācija LANĪDA 2005. gada sākumā piedāvāja izveidot darba grupu, kura izstrādātu Mākleru prakses standartu (LVS/DG/02), kas darbotos valstiskās organizācijas „Latvijas Standarts" ietvaros, lai izstrādātu mākleru profesionālās darbības nacionālo standartu, kuros būtu ņemta vērā nozares specifika un kas atbilstu Latvijas nekustamā īpašuma tirgus prasībām. Darba grupas sastāvā bija iekļauti profesionāļi ar lielu darba pieredzi nekustamā īpašuma tirgū, banku un valsts iestāžu pārstāvji.

2005. gada nogalē tika pabeigts Standarta projekts „Nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumi. Vispārējās prasības" (pr.LVS 375:2005), kas satur nekustamā īpašuma tirgus aģentu starpniecības pakalpojumu raksturojumu, kā arī nekustamo īpašumu darījumu kvalitātes pamatprincipu aprakstu. 2005. gada 20. decembrī Standarta projekts nodots publiskai apspriešanai.

2006.gada 25.aprīlī Standarts LVS 375 stājās spēkā.